Instagram
Disclaimer | Copyright
Copyright

De op deze website afgebeelde werken, waaronder foto's zijn eigendom van
Marti de Greef en worden beschermd door auteursrecht. De hiervoor genoemde
rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot
deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te
vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen betaling
deze foto's beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van Marti de Greef. Plagiaat wordt gerechtelijk
vervolgd.